RP

Hvatao se za svaku slamku za koju je bilo moguce da se neneko uhvati. Nikom drugom nije dopustio da se hvata. Toliko se puta uhvatio za slamku da je sada vec im...